INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator. Administratorem Twoich danych osobowych jest Doctor One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801) przy ul. Chmielnej 73 (“Doctor One”). Możesz skontaktować się z Doctor One w sprawach związanych z ochroną Twojej prywatności wysyłając email na adres info@doctor.one

Cel przetwarzania Twoich danych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe aby udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności udzielenia odpowiedzi na otrzymywane zapytania biznesowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe możemy ujawnić podmiotom, które świadczą na rzecz Doctor One usługi wsparcia biznesu, takie jak usługi kadrowe i doradcze oraz podmiotom, które dostarczają nam usługi IT (np. dostawca hostingu naszej strony internetowej czy dostawca naszej poczty internetowej).

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza obszar EOG? Ze względu na to, że korzystamy z platformy Google Workspace oraz strikingly Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez dostawców tych platform poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z politykami prywatności tych podmiotów (Google, strikingly).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? Masz prawo do:
dostępu do danych osobowych;
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich danych nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Czy będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany? Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych aby podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany lub profilować Cię.